Omdat ik zowel vertaler als leerkracht lager onderwijs ben, geef ik bijlessen aan kinderen uit het lager én het middelbaar onderwijs. 

Voor lager onderwijs zijn dit alle vakken. 

Voor middelbaar onderwijs beperk ik mij tot de volgende talen:  Frans, Nederlands en Engels.