Wat en hoe? 

 

De kinderen uit het lager onderwijs hebben vaak nood aan wat extra uitleg, omdat het in de klas te snel gaat bijvoorbeeld. Heel vaak weten ze ook niet hoe ze moeten plannen of hoe ze aan iets moeten beginnen. Daarom gaan mijn bijlessen voor lager onderwijs verder dan "gewoon" wat extra oefeningen maken. Er wordt ook gewerkt op studiebegeleiding en -planning.

Vooral in de 3e graad  van het lager onderwijs wordt planning heel belangrijk, als voorbereiding naar het middelbaar. Ik kan het weten, want ik heb er hier eentje die het nooit geleerd heeft, en nu in het middelbaar met de gebakken peren zit... 

 

Welke materialen gebruik ik? 

 

Ik gebruik uiteraard zoveel mogelijk de methode waar de kinderen in de klas mee werken. Soms is het echter aangewezen om ze oefeningen te laten maken op een andere manier. Daarvoor heb ik een arsenaal aan werkboeken en -blaadjes ter beschikking. Ik ben altijd op zoek naar goede werkbladen en goede oefeningen. Het internet is hiervoor een prima bron, maar soms is het ook aangewezen om zélf oefeningen samen te stellen. 

 

Ik maak gebruik van extra hulpmiddelen zoals gelamineerde tabellen, woordkaartjes, speelse werkvormen als domino of flashcards... Indien de ouders daarom vragen, geef ik bijvoorbeeld ook gelamineerde tabellen mee naar huis. 

 

Welke vakken? 

 

De meeste kinderen sukkelen met Frans of wiskunde, maar ook wero en Nederlands kunnen soms wat extra aandacht gebruiken. Voor alle vakken van het lager onderwijs kan je bij mij terecht voor extra hulp.